Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Günümüzde finans, ticaret, sağlık, bilim gibi modern hayatın parçalarını oluşturan her alanda çok büyük miktarda veri toplanmaktadır. İdeal çözümler sunabilmek ve en iyi kararları almak için toplanan büyük boyutlardaki verileri anlama, analiz etme, hızlı sonuçlar üretme, veri kullanımını kolaylaştıracak yeni ve daha kullanışlı araçlar geliştirme ihtiyacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak artarak devam etmektedir. Geniş bilgi kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı, kaynak kullanımında ve karar vermede öngörülemeyen yeni fırsatlar sağlamaktadır. Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda attığı adımların sağlam bir eğitim ve araştırma altyapısı ile desteklenmesi önem arz etmektedir.

Bu amaçla yola çıkarak, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında TR/10/16/YNY/0036 referans numaralı İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi projesi Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmektedir. 15 Ocak 2017 tarihinde başlatılan projenin süresi 12 aydır. Proje kapsamında büyük veri analitiği ile teknik işleri uygulayacak dünya standartlarında bir altyapıya sahip merkez kurmaya ek olarak, eğitim ve araştırma faaliyetlerine de yer verilmiştir. Bu bağlamda birçok panel, seminer ve sertifika programı gerçekleştirilmiş olup, sürekli hale getirilmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Güney Kampüsü’nde kurulan İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi, ülkemizde ve İstanbul özelinde büyük veri analitiği alanında nitelikli insan kaynağı sağlamak, yaratıcı ve yenilikçi araştırma projeleri geliştirmek, ulusal ve uluslararası çerçevede akademik ve ilimsel araştırma çalışmaları gerçekleştirmek, endüstriyel firmalara ürün geliştirme süreçlerinde büyük veri analitiği alanında bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlamak suretiyle ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

8 Ocak 2018 tarihinde projemizin tamamlanmasının artından merkezimizin adı Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak güncellendi.